ARCHIPEL

Flowbird przetwarza łańcuchy płatności na całym świecie za pośrednictwem ArchiPEL, scentralizowanej platformy płatności akceptacyjnych, umożliwiającej łatwiejsze zmiany i lepsze raportowanie. Od 2001 roku Flowbird jest jednym z najbardziej doświadczonych dostawców rozwiązań płatniczych na całym świecie. Wiele zmian regulacji odbywa się on-line, bez interwencji techników w terenie, na każdym urządzeniu płatniczym, za pośrednictwem scentralizowanej platformy ArchiPEL.

NADZÓR NAD TRANSAKCJAMI KARTOWYMI

Pulpit wykonawczy pozwala zintegrować różne dostępne wskaźniki w spersonalizowanej przestrzeni.

NADZÓR NAD DOCHODAMI Z PŁATNOŚCI KARTOWYCH

Ta przestrzeń robocza pozwala nadzorować wszystkie dane i przeprowadzać odpowiednie analizy.

ROZWIĄZANIE PŁATNOŚCI W RAMACH EKOSYSTEMU

Interfejs z ponad 50 nabywcami w bramkach płatności bezpośrednich lub za pośrednictwem ponad 4200 kont handlowych

SCENTRALIZOWANE DANE ARCHIPEL

Opracowane, utrzymywane i przetwarzane przez Flowbird Hosted w bezpiecznym środowisku Flowbird Data Center PCI z dedykowanymi zespołami.

UŁATWIONE ŚLEDZENIE DANYCH

Aplikacja myArchiPEL Flowbird, poświęcona usługom płatności kartami, ułatwia śledzenie przepływów kart płatniczych przechodzących przez serwer ArchiPEL.

DANE PODSTAWOWE

Obsługiwanych jest 240 milionów transakcji wielowalutowych rocznie

Działanie w 30 krajach

> 99% wskaźnik akceptacji technicznej

Ponad 100000 terminali akceptujących płatności bankowe

> 99,98% ogólnego czasu sprawności

BROSZURA ARCHIPEL