DIGITALA KVITTON

Inget mer pappersslöseri! Spara pappers- och underhållskostnader. Slutanvändaren har olika möjligheter att ta emot eller hämta kvittoinformationen. Via SMS, e-post eller via portalen. Inget onödigt slöseri med papper! Smidigt och enkelt!

All information sparas i WebOffice systemet och överensstämmer med GDPR-förordningen för integritet och säkerhet.

KVITTO VIA SMS

Kvittot kan skickas via SMS direkt till din smartphone.

KVITTO VIA EMAIL

Kvittot kan skickas via E-mail direkt till din smartphone.

KVITTOT I PORTALEN

En kopia av köpet och kvittot kan hämtas i portalen