Warunki użytkowania

1. Wydawca i firma hostująca

Firma publikująca witrynę:

Flowbird, uproszczona spółka akcyjna, z kapitałem zakładowym w wysokości 35 456 049 EUR, z siedzibą w: 100 Avenue de Suffren, 75015 Paryż – Francja.
numer identyfikacyjny SIREN: 444 719 272 RCS PARIS.

Dyrektor publikacji: David Chauvin
Flowbird – Communication Service (Tel: 03 81 54 56 00)
Hosting dla tej strony jest dostarczany przez Koredge.

Koncepcja i produkcja : FIREWORX

2. Preambuła

Flowbird umieścił tę stronę w internecie aby zaprezentować swoje działania, produkty i usługi. Korzystanie z tej witryny oznacza, że zgadzasz się przestrzegać generalnych zasad i warunków oraz wszystkich obowiązujących przepisów.

3. Informacje o produktach i usługach

Charakterystykę prezentowanych produktów i usług podano wyłącznie w celach informacyjnych. Flowbird lub jego spółki zależne mogą modyfikować informacje zawarte w tej witrynie dotyczące produktów i usług w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Informacje są podawane bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie są głównie dystrybuowane przez sieć dystrybutorów. We wszystkich przypadkach dystrybutorzy ci to firmy, które same są odrębnymi podmiotami prawnymi i działają samodzielnie, bez solidarności między nimi. W rezultacie, gdy uzyskujesz dostęp do informacji, produktów i usług oferowanych przez tych dystrybutorów za pośrednictwem hiperłącza, firmy te są całkowicie odpowiedzialne za informacje zawarte na ich stronach.

4. Zarządzanie dostępem i hasłami

Witryna lub niektóre jej sekcje są dostępne przy użyciu kodu dostępu i hasła, które zostaną dostarczone przez Flowbird. Kody dostępu i hasła są poufne. Ponosisz odpowiedzialność za konsekwencje ich użycia. Dlatego Twoim obowiązkiem jest podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przydzielonych Ci kodów dostępu i haseł. Zobowiązujesz się do informowania Flowbird o każdym nieuczciwym użyciu Twojego kodu dostępu i / lub hasła, jak tylko się o tym dowiesz. Możesz w dowolnym momencie zmienić hasło przydzielone początkowo za pośrednictwem witryny. Flowbird zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do strony w przypadku nieuprawnionego użycia lub próby nieuczciwego użycia dostępu. W przypadku zawieszenia dostępu, Flowbird natychmiast Cię poinformuje.

5. Ochrona danych osobowych

Podczas odwiedzania witryny może być konieczne podanie pewnej ilości danych osobowych o sobie w celu lepszego zaspokojenia potrzeb w zakresie informacji i zrozumienia Twoich oczekiwań, a także aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać usługi oferowane na tej stronie. Dane te są poufne i są przeznaczone wyłącznie dla Flowbird lub jej spółek zależnych, a także partnerów i niezależnych dystrybutorów do celów analiz, ankiet i transakcji handlowych. Masz prawo dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania danych dotyczących Ciebie w dowolnym momencie, kontaktując się z: Flowbird, 100 Avenue de Suffren, 75015 Paryż, Francja lub korzystając ze strony „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej lub na tej stronie internetowej adres pocztowy: contact.group@flowbird.group.

6. Korzystanie z plików cookie

Plik cookie jest wynikiem informacji przesyłanych przez witrynę internetową do komputera w postaci małego pliku danych. Pliki cookie są niezbędne do promowania personalizacji dostępu do naszych usług online. Pliki cookie są przechowywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej używanej przez Internet (np. Internet Explorer). Pliki cookie są jednak anonimowe i nigdy nie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie, konfigurując przeglądarkę internetową (wyłączając wszystkie lub niektóre pliki cookie – więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi przeglądarki internetowej lub funkcji pomocy). Wyłączenie plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług, z którymi pliki cookie są powiązane. Nie uniemożliwia dostępu do niezarezerwowanych obszarów witryny. Ponadto śledzimy, w jaki sposób i gdzie odwiedzający znaleźli naszą stronę, w tym ich pochodzenie. Informacje te są wykorzystywane do celów analizy statystycznej. Odpowiednie dane nie zawierają danych osobowych i są niszczone po użyciu.

7. Prawa autorskie

Wszystkie informacje lub dokumenty zawarte na stronie, a także wszystkie elementy utworzone na stronie, są własnością Flowbird lub jej spółek zależnych lub podlegają uzgodnionym prawom użytkowania, reprodukcji i reprezentacji na rzecz tego ostatniego . Informacje, dokumenty lub elementy podlegają prawu autorskiemu i podobnym przepisom chroniącym prawa autorskie od momentu ich publicznego udostępnienia na stronie. Kopie dokumentów zawartych na stronie można wykonywać wyłącznie w celach informacyjnych i wyłącznie do jednorazowego użytku ściśle prywatnego. Żadna licencja ani inne prawo do przeglądania witryny nie jest udzielane nikomu w odniesieniu do praw własności intelektualnej. Powielanie dokumentów ze strony jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych do użytku osobistego i prywatnego: wszelkie powielanie i wykorzystywanie kopii przeprowadzonych w innych celach jest wyraźnie zabronione i podlega uprzedniej wyraźnej autoryzacji Flowbird. We wszystkich przypadkach autoryzowane powielanie wszelkich informacji zawartych na tej stronie musi wskazywać odpowiednie źródło i prawa autorskie. O ile nie zaznaczono inaczej, nazwy firm, logo, produkty i marki wymienione na tej stronie są własnością Flowbird lub jej spółek zależnych. Nie można ich używać bez uprzedniej pisemnej zgody Flowbird.

Wszelka komunikacja wysyłana do Flowbird lub jej spółek zależnych za pośrednictwem tej witryny lub e-mailem nie jest uważana za poufną, a Flowbird lub jej spółki zależne mogą swobodnie powielać, publikować lub wykorzystywać je w jakikolwiek inny sposób w dowolnym celu. Nadawca każdej korespondencji z Flowbird lub jej spółkami zależnymi jest odpowiedzialny za jej treść i zawarte w niej informacje, w szczególności pod względem ich dokładności.

Ta strona szanuje prawa autorskie. Wszelkie prawa autorów chronionych utworów powielanych lub rozpowszechnianych na tej stronie są zastrzeżone. Z wyjątkiem przypadków autoryzacji zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie utworów innych niż indywidualne i prywatne powielanie i konsultacje.

8. Hyperlinki

Flowbird i jego spółki zależne formalnie nie ponoszą odpowiedzialności za treść witryn, do których prowadzą linki. Te linki są oferowane użytkownikom tej witryny jako usługa. Decyzja o aktywacji linków zależy wyłącznie od użytkowników strony. Jeśli chcesz utworzyć hiperłącze na tej stronie, musisz uzyskać uprzednią pisemną zgodę Flowbird na: Flowbird, 100 Avenue de Suffren, 75015 Paryż, Francja lub korzystając ze strony „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej lub tej wiadomości e-mail adres: contact@flowbird.group

9. Odpowiedzialność

Informacje i rekomendacje („Informacje”) dostępne na tej stronie są przekazywane w dobrej wierze. Informacje te powinny być poprawne w momencie ich przeczytania. Flowbird i jego spółki zależne nie gwarantują jednak dokładności i dokładności tych informacji. W pełni akceptujesz ryzyko z tym związane. Nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w odniesieniu do produktów lub usług, o których mowa w niniejszej informacji. W żadnym wypadku Flowbird lub jego spółki zależne nie zobowiązują się do aktualizacji lub poprawiania informacji opublikowanych na tej stronie. Podobnie Flowbird lub jego spółki zależne zastrzegają sobie prawo do modyfikowania lub poprawiania zawartości swoich witryn w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Pomimo wszystkich wysiłków Flowbird i jego spółki zależne nie mogą zagwarantować witryny wolnej od wirusów i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownicy Internetu muszą dla własnego bezpieczeństwa podjąć niezbędne środki, w szczególności muszą użyć oprogramowania antywirusowego do przeskanowania wszystkich informacji, oprogramowania lub dokumentacji przed pobraniem.

10. Aktualizacje warunków użytkowania

Flowbird może w dowolnym momencie zaktualizować niniejsze warunki użytkowania witryny. W związku z tym zapraszamy do regularnego odwoływania się do najnowszych warunków użytkowania witryny.

Zakupy

Zakupy zdjęć: Shutterstock, Fotolia, Istockphoto