ZMODERNIZUJ SWÓJ TERMINAL DO NAJNOWSZEJ WERSJI

Zestaw aktualizacyjny wprowadzi nowe funkcje do starego terminala.