ZARZĄDZANIE BILETAMI

Wszystkie elektroniczne bilety parkingowe są umieszczone w jednej, unikalnej bazie danych. Usługa ta wspiera działania kontrolne, zarządzanie reklamacjami oraz umożliwia analizę danych. Niezależnie od kanałów sprzedaży, terminali czy telefonów komórkowych, wszystkie bilety parkingowe (Flowbird lub Konkurencji) pobrane w parkometrach lub poprzez telefony komórkowe są dostępne z poziomu tej usługi. Innowacyjna usługa, taka jak bilet cyfrowy, zwiększa komfort jej Użytkownika w mieście.