CYFROWE PARAGONY

Nigdy więcej papieru! Oszczędzaj koszty obsługi. Wraz z wprowadzeniem cyfrowych paragonów Flowbird zmienia tradycyjne procedury związane z biletami, jednocześnie tworząc wartość dodaną i zastrzeżoną usługę dla wszystkich zainteresowanych stron. Wprowadzenie parkingów opartych na tablicach rejestracyjnych otwiera nowe możliwości cyfryzacji paragonów. Jeśli bilet papierowy na przedniej szybie stanie się nieaktualny, znikną wszelkie koszty związane z obsługą drukarki w terminalu i koszty zakupu i wymiany papieru. Użytkownik końcowy ma różne możliwości otrzymywania lub pobierania informacji o pokwitowaniu:

SMS, Email lub portal.

Wszystkie informacje są zapisywane w systemie WebOffice i są zgodne z rozporządzeniem RODO dotyczącym prywatności i bezpieczeństwa. Czy jest lepszy sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla podczas parkowania?

PARAGONY POPRZEZ SMS

Użytkownicy mogą otrzymać potwierdzenie zakupu poprzez SMS.

PARAGONY POPRZEZ EMAIL

Użytkownicy moga otrzymać potwierdzenie zakupu poprzez email.

PARAGONY POPRZEZ PORTAL

Użytkownicy końcowi mogą pobrać kopię paragonu za pośrednictwem portalu paragonów.