PAY BY PLATE 

Zamiast z papierowymi biletami, płatność jest powiązana z numerem rejestracyjnym pojazdu. Płatności można dokonać w terminalu parkingowym. Użytkownicy parkingu mogą posiadać różne uprawnienia do parkowania w danym miejscu: specjalną taryfę lub abonament. Kontrola odbywa się poprzez skanowanie numeru rejestracyjnego i sprawdzanie, czy została wniesiona odpowiednia opłata.

BILET NIEPOTRZEBNY

Nie ma konieczności zostawiania biletu za szybą samochodu, co znacząco skraca proces parkowania.

WERYFIKACJA ONLINE

Ważność biletu elektronicznego zostanie sprawdzona w trybie online przez kontrolera.

ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI

Szczególne uprawnienia mogą zostać powiązane z numerem rejestracyjnym pojazdu.

PROCES PARKOWANIA

Użytkownik identyfikuje swój pojazd wprowadzając jego numer rejestracyjny w parkomacie. Następnie centralny system jest proszony o sprawdzenie, czy w przypadku tego Użytkownika powinny zostać wzięte pod uwagę szczególne uprawnienia (szczególna taryfa dla rezydenta lub wybranych obywateli, darmowy czas dla krótkich pobytów, zarządzanie flotą…)

Kiedy Użytkownik zatwierdza transakcję, polecenie rejestracji biletu wirtualnego jest przesyłane do serwera i opłata pobierana jest z konta po potwierdzeniu przez serwer. Stacja płatnicza rejestruje także informacje o transakcjach aby umożliwić śledzenie działań finansowych i potwierdzać ewentualne reklamacje. Bilet jest rejestrowany centralnie, nie ma konieczności jego drukowania z wyjątkiem problemów z połączeniem lub prośby o potwierdzenie.

Użytkownik może wydłużyć swój pobyt korzystając z najbliższego parkomatu, nawet znajdującego się daleko od miejsca, w którym parkuje.