Coronaviruset COVID-19 har förklarats vara en pandemi av Världshälsoorganisationen och har redan spridit sig till över 100 länder. Några av Flowbirds viktigaste leverantörer och
direkta aktiviteter finns i regioner där regeringar har genomfört strikta åtgärder för att skydda allmänheten och hindra vidare utbredning.

Flowbird tar denna situation på allvar och kan konstatera att COVID-19-pandemin redan påverkar vår förmåga att producera och leverera med full kapacitet. För närvarande beror detta främst på nedläggningen av tillverkningsanläggningar i Kina och de allvarliga begränsningar av transport och kontroller som har införts i flera länder – särskilt i Italien och USA. Dessutom har Flowbird noggrant följt råd från myndigheter och experter i de länder vi har verksamhet i och vidtagit ytterligare proaktiva åtgärder för att mildra/hindra COVID-19- spridningen. Detta är exempelvis:

• Beredskapsplaner för samtliga nyckelfunktioner för att säkerställa kontinuitet.
• Tydliga riktlinjer till alla anställda.
• Uppsättning av en global organisation för fjärrarbete.
• Förbud mot affärsresor tills vidare.
• Hälso- och HR-hotline för att övervaka måendet hos vår personal.

På Flowbird vidtar vi proaktiva åtgärder internt, mot våra kunder och våra leverantörer när det gäller affärskontinuitet och beredskapsplanering. I takt med att utvecklingen fortskrider anpassar vi vår verksamhet för att, under förutsättningarna, optimera vår leveransförmåga.

Vi vill tacka er för ert tålamod och samarbete under denna tid, och välkomnar er att kontakta oss direkt om ni behöver ytterligare information.

Med vänliga hälsningar,

Flowbird Sverige AB