UTBILDNING I FLOWBIRD’S PRODUKTER & TJÄNSTER

Våra utbildningar vänder sig till alla våra kunder och samarbetspartner. Vår personal som håller dessa utbildningar har en lång och gedigenhet erfarenhet av samtliga produkter och även egen erfarenhet ifrån vår fältverksamhet

KURSUTBUD

Kursen är främst avsedd för personal inom service och underhåll, men kan även vara lämplig för t ex arbetsledare och inköpare som vill ha insikt i vilka funktioner och möjligheter parkeringsterminalen kan ge.

CERTIFIERING

Efter utbildningen erhåller kursdeltagaren ett personligt certifikat. Detta certifikat berättigar till ökad supportgrad och löpande teknisk information.Att certifikatet är personligt innebär att kursdeltagaren tar med sig certifikatet om han byter arbetsplats.

ANMÄLAN

Om ni är intresserad av en produktutbildning ber vi dig att skicka en Intresseanmälan.
Vi genomför även företagsanpassade kurser. Observera att din intresseanmälan inte är bindande.

CWT COMPACT | INSTALLATION & UNDERHÅLL

Kursen är främst avsedd för personal inom service och underhåll, men kan även vara lämplig för t ex arbetsledare och inköpare som vill ha insikt i vilka funktioner och möjligheter parkeringsterminalen kan ge. Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursen behandlar:

  • Produktens konstruktion och funktioner (maskin- och programvara)
  • Demontering och montering av enheter
  • Underhåll (mynttömning, rengöring, papperspåfyllning, etc.)
  • Felsökning
  • Grundläggande CWO-kunskap för underhåll och felsökning

INTRESSEANMÄLAN

Här kan du anmäla ditt och ert företags intresse i att delta i våra kommande produktutbildningar.