FLOWBIRD PERMIT – TILLSTÅNDSLÖSNINGEN SOM GÖR SKILLNAD FÖR BÅDE OPERATÖREN & SLUTKUNDEN

DIGITAL
TILLSTÅNDSHANTERING

Ersätter traditionella fysiska parkeringstillstånd med en helt digitaliserad process. Detta minimerar pappersanvändningen och effektiviserar administrationen.

ANPASSNINGSBARA TILLSTÅNDSKRITERIER

Möjliggör flexibel anpassning av tillståndskriterier för att passa olika städer, regioner eller specifika behov.

REALTIDS-
UPPDATERINGAR

Minimerar administrationen tack vare automatiserad tillståndshantering. Ger myndigheter och användare omedelbar åtkomst till aktuell information om tillstånd, inklusive giltighetstider och platser.

ANVÄNDARVÄNLIG PORTAL FÖR BÅDE OPERATÖREN OCH SLUTANVÄNDAREN 

Via slutkundsportalen kan användaren registrera sig och få tillgång till sin personliga tillståndssida. Den nya portalen ger användaren möjlighet att hantera sina tillstånd på ett enkelt sätt, oavsett plattform.  Användaren kan se sina aktiva och utgångna tillstånd, ansökningar för ärendehantering samt spara sina betalningsalternativ och andra personliga preferenser.

Portalen tillåter också användaren att flytta tillståndet tillfälligt eller permanent mellan bilar, till exempel när deras bil är på service eller har sålts. Om det finns några frågor kan slutanvändaren enkelt kommunicera med operatören och få aviseringar om något händer med deras tillstånd t.ex. påminnelse när deras tillstånd är på väg att löpa ut, notifikationer skickas via e-post eller sms. Portalen kan ställas in som en lobbyversion på en surfplatta i receptionen eller annan offentlig miljö för att användare enkelt ska kunna utfärda antingen fria tillstånd eller avgiftsbelagda.

ANVÄNDARSENARION

Boendeparkering med koppling till Folkbokföring och Bank-ID för att ge parkören tillgång till endast rätt zon.

Personal & Studentparkering som kan kopplas mot single sign-on vilket medför att slutkunden vid tillgång till företagets/skolans eget system därmed kan logga in med samma uppgifter i Flowbird Permit.

Digitala skraptillstånd för parkörer där man vill variera sitt transportval.

Gästparkering med lobbyversionen för till exempel hotellreceptioner.

Besöksparkering för besökare till boende.

Automatiskt Kösystem för populära parkeringszoner där slutkunden får möjlighet att ställa sig i kö om parkeringszonen är fullbelagd.

Nyttoparkering för till exempel entreprenörer.

Anpassade tillståndslösningar för t.ex. torghandel.

Återkommande betalning ger kunden möjlighet att aktivera en automatisk debitering från sitt kort.

Portalen skräddarsys efter kundens önskemål allt kan anpassas gällande färg, logga, text samt olika funktioner.

FLOWBIRD PERMIT BROSCHYR

Här kan du ladda ner en produktbroschyr. För ytterligare information om våra produkter, tveka inte att kontakta oss direkt.