Informasjonsbrev fra Telenor

Vi slukker 3G for å få bedre kapasitet til 4G

Her kommer en påminnelse om at vi gjennomfører en gradvis nedstenging av 3G-nettet i Norge i løpet av 2020. Dette gjør vi for å gjenbruke frekvenser for å få bedre kapasitet i 4G-nettet samtidig som vi bygger ut5G.
For å sikre at dine MZM-enheter fortsatt vil fungere, må du enten bytte ut til enheter som støtter 4G, eller sikre at dine enheter har fallback til 2G.

Les mer om nedstengingen av 3G-nettet på https://wviw.te[enor.no/bedrift/iot/m2m/3g

Anbefalte steg for deg som fortsatt har enheter på 3G 

  • Skaff deg oversikt over dine M2M-enheter som er på 3G i dag
  • Undersøk om dine enheter har støtte for 4G eller 2G
  • Dersom enheten kun har støtte for 3G vil den ikke fungere når nedstengingen av 3G i området er gjennomført. Ta kontakt med din enhetsleverandør ved behov for bytte
  • Planlegg utfasing: Vi anbefaler at alle nye enheter støtter 4G som er vårt mest fremtidsrettede og robuste nettverk

4G-dekning overalt hvor 3G stenges

4G-nettet er med sin gode dekning og kapasitet den beste teknologien både for nåværende og
framtidige M2M- og loT-løsninger. Telenor har også to landsdekkende overføringsteknologier
spesialtilpasset for loT, NB-loT og LTE-M. Disse to teknologier kalles også «loT på 4G» og har en
befolkningsdekning på 99,9%, på lik linje som 4G-nettverket ellers.

For modem som ikke støtter 4G er det pålitelig 2G-fallback i områdene hvor 3G stenges. Vi
anbefaler imidlertid alle å starte teknologiskiftet mot 4G siden 2G-nettet også skal stenges ned
innen 2025. Alle enheter som støtter 4G er også «5G-ready» og klare for fremtidens teknologi.

Ta kontakt med oss i Flowbird Norge så hjelper vi dere.