WEBOFFICE HUB

ALARMHÅNDTERING

Alarmer og varsler som gjør det mulig for vedlikeholdspersonell å respondere raskt på feil og driftsproblemer på betalingsterminalene.

TOTALOVERSIKT

Diriger trafikkbetjentene til gitte soner når betalingsnivået faller under en forhåndsdefinert verdi. Systemet overvåker trafikkbetjentenes aktiviteter.

RAPPORTERING

Avstemming av alle betalinger, enten de gjøres med kontanter, kort, kontaktløs, app, mobil eller online konto.

WEBOFFICE HUB

Det eneste du som operatør må gjøre er å sørge for at dine leverandører integreres med WebOffice HUB via API’er. Her blir da alle data lagret automatisk i systemet. Ved å velge WebOffice HUB har du alt du trenger på et sted. Her kan teknikere holde seg oppdatert på automatparken, Økonomiavdelingen kan ta ut statistikker og rapporter i tillegg til at alt som har med parkering er samlet på et sted fra alle dagens leverandører. I tillegg kan den gi oppdatert informasjon om belegg og plassutnyttelse sammen med omfattende verktøy som kreves for økonomisk og operativ analyse.

DASHBORD

Dashbordet gir deg følgende oversikt  

  • Parkeringsbelegg i “Real time”
  • Belegg
  • Hvilke betalingsenheter er brukt
  • Grafisk fremstilling av inntekter
  • Ukentlig kjøp
  • Analyse over belegg
  • Analyse over permit
  • Analyse over betalingsenheter

WEBOFFICE HUB

For mer informasjon om produktet,  kontakt oss direkte.