FLOWBIRD LEASING

KONTROLL PÅ
ØKONOMIEN

En av fordelene med å lease er at bedriften oppnår lavere skatt.

BEHOLDER GOD
LIKVIDITET

Likviditet er kjernen i de aller fleste bedrifter. Uten tilgang til penger stopper alt opp og kan i verste fall velte hele selskapet. 

FORDELER VED LEASING                      

Ingen forskuttering av merverdiavgift. Det gir bedre forholdstall i balansen. Selskapets pantesikkerhet blir ikke bundet samt at det blir enklere å få tilgang til ekstern kapital i tøffere perioder.