FLOWBIRD PERMIT

BEBOERPARKERING

Med Flowbird Permit får du en komplett digital «sti». Det bidrar til at du har en overlegen kontroll på beboerparkeringen. Innbyggerne kan på en enkel måte søke om beboerparkering ved bruk av pc eller smarttelefon.

ANSATTPARKERING

Den raske og fleksible måten å håndtere P-tillatelser. Med Flowbird Permit får du en komplett digital «sti». Det bidrar til at du har en overlegen kontroll på parkeringsoperasjonene. Du vil være i stand til å se og administrere alle tillatelser og historiske endringer. Web-grensesnittet kan utformes slik at de forskjellige brukerne kun får opp informasjon som gjelder dem selv. Så snart brukeren er registrert og godkjent, vil tillatelsen være gyldig. Brukeren kan flytte tillatelsen fra et kjøretøy til et annet via supportportalen med bruk av pc eller smarttelefon.

GJESTEPARKERING

Med Flowbird Permit får du en komplett digital «sti». Det kan være en enkel løsning som en Ipad i resepsjonen eller en “kiosk” løsning.

ENKEL OG TILPASSET HÅNDTERING AV ALLE TYPER PARKERINGSTILLATELSER

Sikrer en rask og fleksibel måte å administrere tillatelser på med full kontroll over inntekter og statistikk. Et komplett digitalt spor gir overlegen kontroll over parkeringen din. Flowbird Permit forenkler administrasjonen og forbedrer utstedelsen av tillatelser, noe som kommer både utstedere og bilister til gode. Papirløse tillatelser er miljøvennlige og fjerner kostnadene for utskrift, distribusjon og svindel. Utstedte tillatelser er direkte tilgjengelig i sanntid for bilister og administrasjonen, noe som betyr at de er gyldige så snart de er godkjent. Flowbird Permit er en plattform som håndterer alle typer tillatelser fra gratis gjestetillatelser utstedt på nettbrett til ansattparkering som bare er tilgjengelige for de ansatte. Flowbird tillatelser er en skybasert plattform som gir tilgang hele dagen hver dag hvor parkeringen din befinner seg.

BRUKERVENNLIG PORTAL

Operatørportalen er en oversiktlig portal hvor du på en enkel måte kan navigere deg rundt via menyene

 • Full kontroll over alle utstedte tillatelser
 • Kommuniser med sluttkunden
 • Opprett tillatelser
 • Saksbehandling
 • Søk, filtrer og administrere tillatelser
 • Statistisk oversikt
 • Eksporter til Excel
 • Se alle endringer i historikk fanen
 • Tildel operatørbrukere
 • Ulike nivåer på brukere
 • Se og administrere alle utstedte tillatelser og historiske endringer

FORDELER

Digital sti

Enkelt å saksbehandle

Kunden kan endre registreringsnummer midlertidig eller permanent via en portal

Enkelt for sluttbruker å søke via en portal

Ressursbesparende

Enkelt å håndheve

FLOWBIRD PERMIT 

For mer informasjon om produktet kontakt oss direkte.