DRIFT- OG SERVICEAVTALE

Mange av våre kunder velger at vi skal utføre service 1 til 2 ganger pr. år.
Etter utført service, oversendes en servicerapport pr. automat.  Der fremkommer en detaljert oversikt over hva servicen har bestått av samt evt. tiltak som bør utføres.